Страница: English
Сметката, по която можете да привеждате средства за подпомагане на лечението, на съпругата на нашия колега и член на СФСМВР, Ботьо Стоименов е: BG51UBBS80021014037340 Код: UBBSBGSF Банка: ОББ, Титуляр на сметката е СФСМВР, Изрично изписвайте основанието - "Помощ за лечение на Мария ".
 


Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията
 
TUFEMI

TUFEMI

TUFEMI

TUFEMI

TUFEMI

123456
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2015 СФСМВР.