Страница: English
"По официална информация получена от МВР, министерството е изплатило 1 544 352, 86 лева по загубени в съда дела, водени от служители (основно членове на СФСМВР), за неизплатен извънреден труд, нощен труд и при обжалване на неправилно или неправомерно наложени наказания за периода от 01.01.2011г. до 31.05.2014г. По голямата част от тези дела са водени с финансовата и юридическа помощ на СФСМВР."
 


Архив:

 TUFEMIПреглед на видео презентацията
 
TUFEMI
TUFEMI
TUFEMI
TUFEMI
TUFEMI
TUFEMI
TUFEMI
TUFEMI
TUFEMI
TUFEMI
CHARITY CAMPAIGN - Ukraine!
Policeman killed, 3 injured in shootout near Bulgaria school
TUFEMI
TUFEMI
SFSMVR
DEMANDS OF TUFEMI
SFSMVR
DECLARATION
LETTER

HISTORY
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2014 СФСМВР.